آموزشگاه زبان های خارجی نامی Nami institute

کوی ولیعصر,خیابان استاد شهریار, تقاطع راغب تلفن: 37782172 

استخدام

* تکمیل تمامی فیلدهای ستاره دار الزامی است
1- نام*
2- نام خانوادگی*
3- کد ملی*
4- تاریخ تولد*
5- شماره همراه*
6- وضعیت تاهل*
7- نام و نام خانوادگی همسر
8- شغل همسر
9- شماره همراه همسر
10- وضعیت خدمت وظیفه*
11- شماره ثابت*
12- آدرس*
13- آدرس ایمیل
14- رشته تحصیلی 1*
15- مقطع تحصیلی 1*
16- دانشگاه تحصیل 1*
17- سال فارغ التحصیلی 1*
18- رشته تحصیلی 2
19- مقطع تحصیلی 2
20- دانشگاه تحصیل 2
21- سال فارغ التحصیلی 2
22- آیا تا کنون کلاس های تربیت معلم (TTC) را گذرانده اید؟*بله
خیر
23- درصورت مثبت بودن پاسخ نام آموزشگاه یا اموزشگاه های مجری دوره را ذکر بفرمایید:
24- آیا دارای سابقه تدریس زبان هستید؟*بله
خیر
25- درصورت دارا بودن سابقه تدریس نام آموزشگاه یا آموزشگاه ها را به همراه مدت خدمت ذکر بفرمایید
26-ترجیح به تدریس کدام یک از سطوح زیر را دارید؟*
27- حقوق درخواستی خود را ذکر بفرمایید:(هر جلسه)*
دین/مذهب*
توضیحات  در صورت وجود هر گونه توضیحات لطفا در این قسمت درج کنید
متن تصویر*